Home Tags Hương chơm chớm làn môi – Thơ Nguyễn Chiến

Tag: Hương chơm chớm làn môi – Thơ Nguyễn Chiến

Hương chơm chớm làn môi – Thơ Nguyễn Chiến

Nhà thơ Nguyễn Chiến   vòng ôm mùa xuân đêm đã nồng nàn chưa mà hương ôm không hết gió thả mê man ngờm ngợp đất trời vũ điệu bướm...
- Advertisement -

XEM NHIỀU