Home Tags Khua động cơn mơ – Thơ Hoàng Chẫm

Tag: Khua động cơn mơ – Thơ Hoàng Chẫm

Khua động cơn mơ – Thơ Hoàng Chẫm

Nhà thơ Hoàng Chẫm Có một mùa không phôi phai Lỡ dại một mùa trăng Bên thềm hoa lòng thêm hao khuyết  Thu có vàng trên phiến lá  Đong...
- Advertisement -

XEM NHIỀU