Home Tags Lê Tất Sơn

Tag: Lê Tất Sơn

Lê Tất Sơn – Bán mua một gánh đa đoan

  Nhà thơ Lê Tất Sơn  Gái quê Gái quê chớm nụ giữa đồng Thuyền quyên lẻ bóng đơn phòng chờ ai Nghiêng chiều nắng đổ bờ vai Tiên Điền thục nữ...
- Advertisement -

XEM NHIỀU