Home Tags Lí thuyết Bakhtin: Từ văn học đến văn hóa

Tag: Lí thuyết Bakhtin: Từ văn học đến văn hóa

Lí thuyết Bakhtin: Từ văn học đến văn hóa

Ở Việt Nam, lí thuyết của Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt được tiếp nhận và vận dụng sâu...
- Advertisement -

XEM NHIỀU