Home Tags Lửa được gói bằng hy vọng – Thơ Nguyễn Hữu Vu Gia

Tag: Lửa được gói bằng hy vọng – Thơ Nguyễn Hữu Vu Gia

Lửa được gói bằng hy vọng – Thơ Nguyễn Hữu Vu...

Tác giả Nguyễn Hữu Vu Gia    Hy vọng Đôi chân – hai cánh buồm no gió hóa đá ngã ba đường   Mũi tên độc cắm ngang vai trắc...
- Advertisement -

XEM NHIỀU