Home Tags Lửa thơm cháy cạn đêm mòn – Thơ Trần Thị Bảo Thư

Tag: Lửa thơm cháy cạn đêm mòn – Thơ Trần Thị Bảo Thư

Lửa thơm cháy cạn đêm mòn – Thơ Trần Thị Bảo...

  Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư  Đêm trừ tịch nơi tôi...  Ở đây nghe gió mùa đông Đêm trừ tịch cả phía không Tết về   Ước tàu như...
- Advertisement -

XEM NHIỀU