Home Tags Lửng lơ nhục cảm – Thơ Nguyễn Đăng Khương

Tag: Lửng lơ nhục cảm – Thơ Nguyễn Đăng Khương

Lửng lơ nhục cảm – Thơ Nguyễn Đăng Khương

Tác giả Nguyễn Đăng Khương   Vói làn hương mỏng triền sông  Âm ảnh hình thanh không thể ghi tan hợp ngặt nghèo thoát là quá...
- Advertisement -

XEM NHIỀU