Home Tags Mẹ đợi con về kể chuyện… – Thơ Nguyễn Hữu Phú

Tag: Mẹ đợi con về kể chuyện… – Thơ Nguyễn Hữu Phú

Mẹ đợi con về kể chuyện… – Thơ Nguyễn Hữu Phú

Tác giả Nguyễn Hữu Phú    Kí sinh trùng!? tôi lớn lên bằng đôi quang gánh của Mẹ  buổi chạy đồng chạy chợ chạy sông chạy khắp nẻo hang...
- Advertisement -

XEM NHIỀU