Home Tags Một khía cạnh thơ Hữu Thỉnh

Tag: Một khía cạnh thơ Hữu Thỉnh

Một khía cạnh thơ Hữu Thỉnh

(Đọc Ghi chú sau mây của Hữu Thỉnh, Nxb Hội Nhà văn, 2020) Tập thơ này như nốt đàn lạ trong giàn thơ Hữu Thỉnh. Cái lạ...
- Advertisement -

XEM NHIỀU