Home Tags Nắng đâu trải một con đường – Thơ Nguyễn An Bình

Tag: Nắng đâu trải một con đường – Thơ Nguyễn An Bình

Nắng đâu trải một con đường – Thơ Nguyễn An Bình

Nhà thơ Nguyễn An Bình    Chợt thương mưa nắng Sài Gòn  Sợ ngày mưa bỏ nắng đi Tình tôi ở lại xuân thì em đâu Nghe như nắng...
- Advertisement -

XEM NHIỀU