Home Tags Nét tương giao giữa vần thơ thiền và vần thơ Bác

Tag: Nét tương giao giữa vần thơ thiền và vần thơ Bác

Nét tương giao giữa vần thơ thiền và vần thơ Bác

Nói đến văn học đời Lý là nói đến bộ phận văn học Phật giáo phái Thiền tông Việt Nam. Đó là những bài...
- Advertisement -

XEM NHIỀU