Home Tags Ngày Thơ Việt Nam: Trao cho thơ những cơ hội

Tag: Ngày Thơ Việt Nam: Trao cho thơ những cơ hội

Ngày thơ Việt Nam: Trao cho thơ những cơ hội

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: Chúng ta có một nghìn không trăm linh một cách để...

Ngày Thơ Việt Nam: Trao cho thơ những cơ hội

Ngày Thơ Việt Nam là một hoạt động văn hóa lớn, được tổ chức thường niên vào dịp Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng). Gần...
- Advertisement -

XEM NHIỀU