Home Tags Nghiêng ly động bóng mây ngoài viễn phương – Thơ Lê Quý Nghi

Tag: Nghiêng ly động bóng mây ngoài viễn phương – Thơ Lê Quý Nghi

Nghiêng ly động bóng mây ngoài viễn phương – Thơ Lê...

Tác giả Lê Quý Nghi    Rơi Nhắm con mắt lại thấy mình rơi...      rơi...           rơi... cuộc viễn trình lá rơi...   Mở con mắt thấy mình ngồi nghiêng nghiêng mặt đất rã rời từng...
- Advertisement -

XEM NHIỀU