Home Tags Ngô Vương: Hồi thứ bảy – Tiểu thuyết lịch sử của Phùng Văn Khai

Tag: Ngô Vương: Hồi thứ bảy – Tiểu thuyết lịch sử của Phùng Văn Khai

Ngô Vương: Hồi thứ bảy – Tiểu thuyết lịch sử của...

(Vanchuongphuongnam.vn) - Ngô Quyền bận việc quân có khi vài tháng mới trở về trong phủ. Mấy lần sinh hạ, Dương thị đều phải...
- Advertisement -

XEM NHIỀU