Home Tags Ngủ giữa trùng sơn

Tag: Ngủ giữa trùng sơn

Ngủ giữa trùng sơn

Thuở còn bé, tôi đã được dạy về các ông vua triều Nguyễn là những kẻ bán nước hại dân, tham sống sợ chết....
- Advertisement -

XEM NHIỀU