Home Tags Người lính gác hát vọng cổ

Tag: Người lính gác hát vọng cổ

Người lính gác hát vọng cổ

Việt Thắng Con thấy đấy, ông nhà này theo Việt Minh hy sinh, hai đứa con trai, đứa theo giải phóng, đứa bị bắt quân...
- Advertisement -

XEM NHIỀU