Home Tags Nhà thơ Phạm Tiến Duật – Người đi lạc trong hòa bình

Tag: Nhà thơ Phạm Tiến Duật – Người đi lạc trong hòa bình

Nhà thơ Phạm Tiến Duật: Người đi lạc trong hòa bình

Đã nhiều lần tôi nói rằng: nếu chọn một nhà văn Việt Nam để dựng tượng trên đường mòn Hồ Chí Minh thì tôi...
- Advertisement -

XEM NHIỀU