Home Tags Nhà văn trẻ Đinh Phương

Tag: Nhà văn trẻ Đinh Phương

Lịch sử và các chiều kích văn chương

Cần xác định rằng, lịch sử Việt Nam ngót trăm năm qua có những biến động lớn, lớn nhất là cuộc chiến đấu thoát...

Viết lịch sử, trường hợp Đinh Phương

Coi nhà văn Đinh Phương như một trường hợp để bàn về “viết lịch sử” trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại, tôi căn...
- Advertisement -

XEM NHIỀU