Home Tags Nhận định sai lầm về tác phẩm của Vũ Trọng Phụng và Nam Cao

Tag: Nhận định sai lầm về tác phẩm của Vũ Trọng Phụng và Nam Cao

Một số nhận định sai lầm về tác phẩm của Vũ...

Tôi đã rất đắn đo trước khi viết bài này, đơn giản vì sẽ phải lên tiếng phê bình một người bạn cùng nghề...
- Advertisement -

XEM NHIỀU