Home Tags Nhớ anh Sáu Thượng

Tag: Nhớ anh Sáu Thượng

Nhớ anh Sáu Thượng

Trương Nguyên Việt (Vanchuongphuongnam.vn) - Cuối năm 1959, đang từ một đơn vị của sư đoàn 338 (sư đoàn của những cán bộ, chiến sĩ...
- Advertisement -

XEM NHIỀU