Home Tags Những câu chuyện về Kỳ Ngoại hầu Cường Để và vua Duy Tân

Tag: Những câu chuyện về Kỳ Ngoại hầu Cường Để và vua Duy Tân

Những câu chuyện về Kỳ Ngoại hầu Cường Để và vua...

Tại Việt Nam, ngày 30/8/1945, hoàng đế Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn kiếm lại cho người đại diện chính phủ lâm...
- Advertisement -

XEM NHIỀU