Home Tags Những hạt sạn trong bản dịch tiếng Anh Truyện Kiều của Dương Tường

Tag: Những hạt sạn trong bản dịch tiếng Anh Truyện Kiều của Dương Tường

Những hạt sạn trong bản dịch tiếng Anh Truyện Kiều của...

Nguyễn Chí Thành (Vanchuongphuongnam.vn) - Dịch Kiều khó lắm, dịch thơ, lại là thơ lục bát, dịch Kiều qua một ngôn ngữ khác, từ chữ...
- Advertisement -

XEM NHIỀU