Home Tags Những mất mát trần gian – Thơ Lê Hưng Tiến

Tag: Những mất mát trần gian – Thơ Lê Hưng Tiến

Những mất mát trần gian – Thơ Lê Hưng Tiến

Tranh minh họa - Tác giả Nguyễn Tường Văn   Những bí mật  bí mật lòng cỏ tôi đã đánh mất chính nó bởi những ngọn núi giương nổi...
- Advertisement -

XEM NHIỀU