Home Tags Nỗi đau em ngập cánh đồng – Thơ Lương Sơn

Tag: Nỗi đau em ngập cánh đồng – Thơ Lương Sơn

Nỗi đau em ngập cánh đồng – Thơ Lương Sơn

Nhà thơ Lương Sơn  Mong Đôi khi mong trẻ lại Một ngày trở lại cánh rừng xưa Thăm bạn bè đã ngã... Mái lá rừng xanh xương máu đổ Cõi...
- Advertisement -

XEM NHIỀU