Home Tags Nỗi oan của vua Gia Long quanh cái chết của trung quân Nguyễn Văn Thành

Tag: Nỗi oan của vua Gia Long quanh cái chết của trung quân Nguyễn Văn Thành

‘Nỗi oan’ của vua Gia Long quanh cái chết của trung...

Xung quanh cái chết trung quân Nguyễn Văn Thành, nhiều người ác ý gán đã ghép cho vua Gia Long để lên án ông...
- Advertisement -

XEM NHIỀU