Home Tags Núi đội trăng nguyên sơ – Thơ Lương Văn Duyệt

Tag: Núi đội trăng nguyên sơ – Thơ Lương Văn Duyệt

Núi đội trăng nguyên sơ – Thơ Lương Văn Duyệt

Ảnh minh họa - Nguồn internet   Lời tượng gỗ  Tượng nhà mồ Tây Nguyên: Vung sơ nhát đẽo – gỗ chạy trong yên.                           Đàn ông đàn bà...
- Advertisement -

XEM NHIỀU