Home Tags Phạm Tự

Tag: Phạm Tự

Phạm Tự – Tháng năm hái nụ vin cành

CHIỀU THU LŨNG CÚ  Hồn thiêng trên đỉnh núi Rồng Bao đời mưa nắng cờ hồng tung bay Một lần em đến nơi đây Biên cương Tổ quốc...
- Advertisement -

XEM NHIỀU