Home Tags Phiên khúc nhớ hóa thành mặc niệm  – Thơ Hoàng Chẩm

Tag: Phiên khúc nhớ hóa thành mặc niệm  – Thơ Hoàng Chẩm

Phiên khúc nhớ hóa thành mặc niệm  – Thơ Hoàng Chẩm

Tác giả Hoàng Chẩm Đánh rơi Đánh rơi đêm... ta về bên hương cỏ Ngỡ ngàng như gió xô cuốn tóc mây Em khao khát nguồn cơn đòi...
- Advertisement -

XEM NHIỀU