Home Tags Phút lịch sử trong chiến dịch Bác Hồ trực tiếp ra trận

Tag: Phút lịch sử trong chiến dịch Bác Hồ trực tiếp ra trận

Phút lịch sử trong chiến dịch Bác Hồ trực tiếp ra...

Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 là chiến dịch đầu tiên, cũng là chiến dịch Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp...
- Advertisement -

XEM NHIỀU