Home Tags Putin sẽ trở thành Cha Già của dân tộc Nga

Tag: Putin sẽ trở thành Cha Già của dân tộc Nga

Putin sẽ trở thành Cha Già của dân tộc Nga?

Việc sửa đổi hiến pháp sẽ bảo đảm khả năng chuyển giao quyền lực thực tế cho quốc hội và ủy nhiệm cho Putin...
- Advertisement -

XEM NHIỀU