Home Tags Run rẩy hàng tơ mong manh – Thơ Thiên Di

Tag: Run rẩy hàng tơ mong manh – Thơ Thiên Di

Run rẩy hàng tơ mong manh – Thơ Thiên Di

Nhà thơ Thiên Di    Nửa hồn về đâu Hoàng hôn chìa nửa triền sông Môt dòng nước chảy đục trong sao đành Đêm thanh trăng ngậm nửa vành Nửa...
- Advertisement -

XEM NHIỀU