Home Tags Sợi mây nào rũ xuống vai quen- Thơ Hữu Dũng

Tag: Sợi mây nào rũ xuống vai quen- Thơ Hữu Dũng

Sợi mây nào rũ xuống vai quen- Thơ Hữu Dũng

Ảnh minh họa - Nguồn internet   Giêng hai  Trời giêng hai, đôi bờ sông hát Lời phù sa… sau bão rớt trên đồng Vạt nắng lụa vắt...
- Advertisement -

XEM NHIỀU