Home Tags Tàn thu gió lạnh hứng sương làm quà – Thơ Đặng Tường Vy

Tag: Tàn thu gió lạnh hứng sương làm quà – Thơ Đặng Tường Vy

Tàn thu gió lạnh hứng sương làm quà – Thơ Đặng...

Tác giả Đặng Tường Vy   Đàn bà xếp chữ   Đêm đêm mang chữ ra phơi  Giấc buồn không ngủ à ơi giấc buồn  Đàn bà dặm mỏi mười...
- Advertisement -

XEM NHIỀU