Home Tags Thanh Bi

Tag: Thanh Bi

Hạt sương khuya nuôi ngọn cỏ sân chùa – Thơ Thanh...

  Tác giả Thanh Bi   Chùa Lá Đêm Trăng Đêm thanh tịnh tiếng chuông đồng khuya sớm Ngồi chờ trăng len lén đậu gành xa Ta an...
- Advertisement -

XEM NHIỀU