Home Tags Tiếng đồng hồ rụng – Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Tag: Tiếng đồng hồ rụng – Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Tiếng đồng hồ rụng – Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng    Mưa đêm rất mỏng  Mưa không muốn chạm vào đêm Nên rơi rất nhẹ, rất mềm, rất sâu Lạnh lùng giọt trước giọt...
- Advertisement -

XEM NHIỀU