Home Tags Tiếng nói cười loang vỡ sớm mai reo – Thơ Khuê Việt Trường

Tag: Tiếng nói cười loang vỡ sớm mai reo – Thơ Khuê Việt Trường

Tiếng nói cười loang vỡ sớm mai reo – Thơ Khuê...

Nhà thơ Khuê Việt Trường    Trong bệnh viên  Gặp em trong bệnh viện sáng nay  Bệnh viện đông người ốm yếu  Những người mặc áo xanh ngồi trên...
- Advertisement -

XEM NHIỀU