Home Tags Tiểu thuyết

Tag: Tiểu thuyết

Buổi chiều đi qua cánh đồng – Tiểu thuyết Cao Chiến...

(Vanchuongphuongnam.vn) - Tiểu thuyết Buổi chiều đi qua cánh đồng của nhà văn Cao Chiến do NXB Hội Nhà văn ấn hành, vừa được...

Buổi chiều đi qua cánh đồng – Tiểu thuyết Cao Chiến...

Tiểu thuyết Buổi chiều đi qua cánh đồng của nhà văn Cao Chiến do NXB Hội Nhà văn ấn hành, vừa được trao Giải...

Ngô Vương: Hồi thứ chín – Tiểu thuyết lịch sử của...

(Vanchuongphuongnam.vn) - Kể từ buổi đám quân lén truyền nhau đọc hịch kể tội của Ngô Quyền, Kiều Công Tiễn tính khí bỗng đột...

Ngô Vương: Hồi thứ bảy – Tiểu thuyết lịch sử của...

(Vanchuongphuongnam.vn) - Ngô Quyền bận việc quân có khi vài tháng mới trở về trong phủ. Mấy lần sinh hạ, Dương thị đều phải...

Ngô Vương: Hồi thứ sáu – Tiểu thuyết lịch sử của...

(Vanchuongphuongnam.vn) - Nơi cổng Bắc thành, cánh cổng kiên cố nhất của Đại La thành đã mở toang, đại đội binh mã Phong Châu...

Ngô Vương: Hồi thứ năm – Tiểu thuyết lịch sử của...

(Vanchuongphuongnam.vn) - Luôn mấy trận toàn thắng, các đội binh mã ai nấy đều phấn chấn tuân theo mệnh lệnh của Ngô Quyền. Trong...

Ngô Vương: Hồi thứ tư – Tiểu thuyết lịch sử của...

(Vanchuongphuongnam.vn) - Nay ta vì nghĩa lớn, vì ơn Khúc chúa mà hẹn binh xuống La thành đuổi giặc Bắc, rửa nhục cho người...

Ngô Vương: Hồi thứ ba – Tiểu thuyết lịch sử của...

(Vanchuongphuongnam.vn) - Ngày trước, Triệu Việt vương đánh giặc Lương nơi bến Giang Biên, chém tướng Dương Sằn đã dùng kế hỏa công đốt...

Ngô Vương: Hồi thứ hai – Tiểu thuyết lịch sử của...

(Vanchuongphuongnam.vn) - Ngoài sự tài trí của Ngô tướng quân, chính tâm đức luôn bao dung nhường nhịn của người anh rể đã khiến...

Ngô Vương: Hồi thứ nhất – Tiểu thuyết lịch sử của...

(Vanchuongphuongnam.vn) - Bấy giờ, khoảng những năm cuối nhà Đường, triều chính ngày một suy vi, giặc cướp phiên trấn nổi lên khắp nơi,...

Tiểu thuyết “Dòng sông bên chùa” của Nguyễn Quốc Trung: Hình...

Tiểu thuyết “Dòng sông bên chùa” (265 trang – NXB Văn học 2019), của đại tá, nhà văn Nguyễn Quốc Trung đã tái hiện...

Cách nhìn đa chiều về con người và lịch sử “Trong...

Nguyễn Khắc Phê (Vanchuongphuongnam.vn) - Với một đất nước trải qua nhiều biến cố, nhiều cuộc “gió xoay chiều” như Việt Nam, có biết bao...
- Advertisement -

XEM NHIỀU