Home Tags Tình Người như rượu sủi tăm – Thơ Trương Vạn Thành

Tag: Tình Người như rượu sủi tăm – Thơ Trương Vạn Thành

Tình người như rượu sủi tăm – Thơ Trương Vạn Thành 

Nhà thơ Trương Vạn Thành   Chiều Thác Hiêu  Bò đực gọi bạn tình đỉnh dốc Tiếng ọ vang lay động rừng chiều Gái đồng trinh dầm...
- Advertisement -

XEM NHIỀU