Home Tags Truyện ngắn – Chất liệu của điện ảnh

Tag: Truyện ngắn – Chất liệu của điện ảnh

Truyện ngắn – Chất liệu của điện ảnh

Lê Hương (Nhân đọc cuốn “Những thế giới song hành: Từ truyện ngắn đến điện ảnh” của tác giả Nguyễn Văn Hùng, NXB Đại học Huế,...
- Advertisement -

XEM NHIỀU