Home Tags Từ bến sạn nghĩ về thảo nguyên xuân – Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

Tag: Từ bến sạn nghĩ về thảo nguyên xuân – Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

Từ bến sạn nghĩ về thảo nguyên xuân – Chùm thơ...

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tận cùng đáy vực tim tôi quê cũ đầy lên nguyên tượng/ cánh đồng xưa sống trong diện khác...  Ảnh minh họa Đầy lên   Tận...
- Advertisement -

XEM NHIỀU