Home Tags Uống đợi ta say – Đào Phan Toàn

Tag: Uống đợi ta say – Đào Phan Toàn

Uống đợi ta say – Thơ Đào Phan Toàn

Tranh minh họa - Tác giả: Cảnh Hưng Đợi... say! Cạn ly này ta lại rót cho ta! Thêm một tuổi thương nửa vầng trăng xế Những cay...
- Advertisement -

XEM NHIỀU