Home Tags Văn Công Hùng

Tag: Văn Công Hùng

Y Dơn – “Nghệ sĩ Nhân dân” của Tây Nguyên

Văn Công Hùng Trong kho tàng dân ca Tây Nguyên thấy có bài hát là “Gặt lúa đông xuân” được nhiều người hát trong các...

Văn Công Hùng – Em gửi lại tiếng cười dao cứa

  Nhà thơ Văn Công Hùng KHÔNG ĐỀ em hạt cát giữa hằng hà sa số đậu vào một buổi chiều vụt hóa ngôi sao   em cơn lũ bạo...
- Advertisement -

XEM NHIỀU