Home Tags Vết thương hạnh phúc – Thơ Nguyễn Hữu Vu Gia

Tag: Vết thương hạnh phúc – Thơ Nguyễn Hữu Vu Gia

Vết thương hạnh phúc – Thơ Nguyễn Hữu Vu Gia

Tác giả Nguyễn Hữu Vu Gia     Quỳnh tương Một mình nửa chén nửa đêm nửa con mắt thức nửa lim dim tình nửa bất tử nửa hoa quỳnh nửa hoàng hôn...
- Advertisement -

XEM NHIỀU