Home Tags Viết lịch sử – trường hợp Đinh Phương

Tag: Viết lịch sử – trường hợp Đinh Phương

Viết lịch sử, trường hợp Đinh Phương

Coi nhà văn Đinh Phương như một trường hợp để bàn về “viết lịch sử” trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại, tôi căn...
- Advertisement -

XEM NHIỀU