Home Tags Xiêu vẹo một viền mưa – Thơ Trần Thị Hồng Xuân

Tag: Xiêu vẹo một viền mưa – Thơ Trần Thị Hồng Xuân

Xiêu vẹo một viền mưa – Thơ Trần Thị Hồng Xuân

Ảnh minh họa - Nguồn internet   Sài thành miền đất hứa, ta lạc nhau  Là tại em... Tại anh? hay tại bởi Sài thành rộng quá đôi ta...
- Advertisement -

XEM NHIỀU