Tấm gương soi sáng mãi trong lòng dân tộc Việt Nam

581

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.05.1890 – 19.05.2020), để cùng nhớ về một lãnh tụ thiên tài, một tấm gương vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh giới thiệu các tác phẩm về Người: Văn Chủ tịch Hồ Chí Minh (tác phẩm chọn lọc); Hồ Chí Minh – Hồn cách mạng, hồn thơ; Một người Cha (chân dung, nhân vật); Một số tư liệu mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Báo Cứu Quốc.

Tác phẩm mới để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với “Một số tư liệu mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Báo Cứu Quốc” của tác giả Võ Văn Sạch (sưu tầm và chỉnh lý) bắt nguồn từ những tài liệu ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I và sự giúp sức của Nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh. Tác phẩm gồm 79 bài báo đề cập đến những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cá nhân, tập thể liên hệ trực tiếp với Người nói riêng cũng như lịch sử Việt Nam trong thời kỳ 1945 – 1954 nói chung. Trong đó có trích đoạn Hồ Chủ tịch nói chuyện về thi đua ái quốc trên Báo Cứu Quốc số 1031, ngày 04.09.1948 như sau: “Chỉ có ta mới tổ chức thi đua ái quốc có kết quả. Còn Pháp dù muốn bắt chước ta thi đua cũng không thể được”. Làm thế nào thì gọi là thi đua ái quốc. Dân ta rất tốt, rất thông minh, rất hăng hái, cái gì chưa hiểu thì chưa làm, nhưng đã hiểu thì làm bằng được.

“Một người Cha” là tác phẩm có phần khác biệt hơn so với các tác phẩm còn lại. Tác giả Nguyễn Hữu Hiếu sưu tầm và viết về cuộc đời, chân dung, nhân vật cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Huy, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt vừa là một nhà nho yêu nước giai đoạn đầu thế kỷ XX. Một Nguyễn Sinh Huy giàu lòng yêu nước nhưng rất trầm tĩnh, cẩn trọng trong việc lựa chọn con đường cứu nước mà mình cho là thích hợp, dấn thân vào những hoạt động yêu nước theo kiểu của mình, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của bản thân. Kế thừa những tư tưởng yêu nước tiến bộ từ Cha, Chủ tịch Hồ Chí Minh – người con trai út của ông từ nhỏ đã có chí khí, sớm có ý định tìm kiếm con đường cứu nước khác với con đường cứu nước của một số sĩ phu yêu nước đương thời.

Tác phẩm “Hồ Chí Minh – Hồn cách mạng, hồn thơ” với PGS.TS Đoàn Trọng Huy là tập hợp những hiểu biết, tìm tòi, tâm huyết, lòng biết ơn sâu sắc, chân thành nhất đối với Người trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu của tác giả từ 60 năm qua. Xuyên suốt tác phẩm là những giá trị lan tỏa lớn lao về tư tưởng, đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; tâm hồn của nhà cách mạng giàu cảm xúc với giá trị Chân – Thiện – Mỹ của văn chương, nghệ thuật.

Cuối cùng là “Văn Chủ tịch Hồ Chí Minh” với những tác phẩm được chọn lọc về sự nghiệp văn học và sáng tác của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một nhà văn, nhà thơ lớn của nền văn học hiện đại Việt Nam. Sinh thời, Người không bao giờ tự nhận mình là nhà văn, nhà thơ hay nghệ sĩ, dù rất yêu văn thơ. Nhận thấy tầm quan trọng cũng như những tiềm năng to lớn của lĩnh vực nghệ thuật này, Người đã quyết định sử dụng văn chương như một vũ khí sắc bén để đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc; cũng như một phương tiện rất hữu hiệu để động viên, kêu gọi tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước của chiến sĩ, đồng bào. Quan niệm này đã được Bác nói rõ hơn trong thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa năm 1951: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Với tấm lòng yêu nước cháy bỏng, quyết tâm giải phóng dân tộc, đưa dân tộc ta thoát khỏi ách nô lệ, đói nghèo, Người đã cống hiến từng hơi thở, từng giọt máu xương của mình cho quê hương đất nước. Cho nên, văn Hồ Chủ tịch luôn gắn liền với tiến trình phát triển, lịch sử đấu tranh và đời sống tinh thần của dân tộc. Một số tác phẩm tiêu biểu, đã đi vào lịch sử và sẽ trường tồn cùng dân tộc ta như: Bản án thực dân Pháp. Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Không có gì quý hơn độc lập tự do, Di chúc…

Chủ tịch Hồ Chí Minh – một nhà tư tưởng lớn, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, nhà ngoại giao lỗi lạc. Người chính là hiện thân của ngọn lửa bền bỉ thắp sáng và sức lan tỏa, thúc đẩy lịch sử tiến sang một chương mới. Lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói lên tất cả.

P.V