Tay lần tràng hạt hướng huyền hư – Thơ Nguyễn Hàn Chung

429

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Ngẫm chiều

Và ngẫm chuyện đời như cổ tích
ngát hương vô thủy tới bây chừ
sao khỏi những chiều hôm tịch mịch
tay lần tràng hạt hướng huyền hư

 

Chỉ một

Em tự tra tay vào khóa
giao một tên cai giữ chìa
gã nào theo em phải phá
nhát òm thôi nhé còn khuya!

 

Trò chuyện
với mây lang thang

Mây nghe tiếng nỗi hàn chưa
yêu ta mây đọng thành mưa thôi mà
đừng ve vãn cõi người ta
về đây chung thủy tới già với sương!

 

Muộn

Chưa gặp mai tình đã một mai
thì thào giọng nhớ thức trời khuya
người mang em tới xui ta tới
đọng giữa màu sương giọt cuối mùa

 

Nốc ao

Thấy lững lờ trôi không níu đươc
biền biệt dòng xuôi biết nói sao
lỗi tại thu phân từng báo trước
ta chủ quan đành chịu nốc ao

 

Quán niệm

ngủ quên kinh rớt xuống giường
cũng là cái lẽ vô thường đó thôi
ruột kinh thấm tận
vỏ kinh có rớt rơi thời thản nhiên

N.H.C