Thơ đôi dòng của Trần Hoàng Vy

473

Ảnh minh họa – Nguồn internet 

 

* 36

Hứng nỗi buồn, ủ vào chai

Rót nhâm nhi lại làm say nỗi buồn!

 

* 37

Yêu thời… covid, co-vi

Cầm tay cũng sợ, nói gì hôn môi?

 

* 38

Mưa rớt vào trang thơ viết vội

Ướt câu thơ thấm vào tim!

 

*39

Ta kiếm nụ cười tri âm

Gần cuối đời người chưa gặp…

 

* 40

Lời nói thoảng qua như gió

Hóa thành áp thấp bão giông?

 

* 41

Nắng phơi áo mộng ngày thu cũ

Vàng lá chiều bay ngõ xế tà…

 

* 42

Ta là hạt bụi ngàn năm. Độ

Rơi xuống trần, gặp hoa. Làm thơ!

 

* 43

Vắt tâm, vận trí, hoàn câu cú

Chữ lép, ghẹo trêu cõi ta bà?

 

* 44

Lửa càng già càng đượm

Hoa cuối mùa, hạt ươm!

 

* 45

Mùa thu, lá gói tiếng ve

Gom nắng vàng về đất.

 

* 46

Mấy lớp mây xa, quê nhà phía núi

Nghiêng về tây, con mắt thêm mòn!

 

* 47

Phím gõ bài hành xa xứ

Con chữ buồn líu ríu liu riu?

 

* 48

Thu đã cũ, lá rơi vào đất

Sao đến mùa. Thu cốm mới sen?

 

* 49

Con chim vịt kêu chiều. Nước cạn

Lục bình líu ríu giữa mênh mông!

 

* 50

Mây phiêu bồng bốn cõi

Bỗng vấp khói bếp. Cay…

 

* 51

Ta lạc chợ đời. Mua bán

Vẫn thèm một bó rau quê?

 

* 52

Buổi chiều làm mỏi đôi chân

Thương đế giày. Ngồi khóc!

T.H.V