Thơ Thanh Tâm

698

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lối xưa nay đã nát nhàu/ Còn ta nay đã thấy màu bạc vôi.

Nhà thơ Thanh Tâm

Tất nhiên

 

Ta về theo vết lối xưa

Mang theo nỗi nhớ và thừa đãi bôi

Một thời rộn rã gọi mời

Giờ câm lặng đắng rã rời ngóng nhau

Lối xưa nay đã nát nhàu

Còn ta nay đã thấy màu bạc vôi.

 

Nỗi buồn

 

Nỗi buồn nào rồi cũng cáo chung

Không nỗi buồn nào là cuối cùng

Không có nỗi buồn nào cũ kỉ

Quá khứ thành hoài niệm muôn trùng.

T.T