Thời báo Văn học Nghệ thuật ra mắt bạn đọc

1229

(Vanchuongphuongnam.vn) – Được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép, kể từ thứ Năm ngày 30.7.2020, Thời báo Văn học Nghệ thuật chính thức ra mắt bạn đọc cả nước.

Số đầu tiên phát hành ngày 30/7 của Thời báo Văn học Nghệ thuật

Thời báo Văn học Nghệ thuật là tờ báo kế thừa truyền thống tốt đẹp của Tạp chí Văn Nghệ, cơ quan ngôn luận đầu tiên của Hội Văn nghệ Việt Nam, tổ chức tiền thân của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ngày nay, xuất bản tại chiến khu Việt Bắc năm 1948.

Thời báo Văn học Nghệ thuật số đầu tiên hội tụ những bài viết sắc sảo, xúc động đến từ những cây bút tên tuổi trong làng Văn học nghệ thuật Việt Nam

Với thời lượng 1 kỳ/tuần, mỗi kỳ 24 trang, Thời báo Văn học Nghệ thuật lấy việc tập hợp, đoàn kết văn nghệ sĩ cả nước, đẩy mạnh sáng tạo, tôn vinh và khích lệ mọi tài năng, tâm huyết góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là mục tiêu phấn đầu của mình.

Thời báo Văn học Nghệ thuật số đầu tiên hội tụ những bài viết sắc sảo, xúc động đến từ những cây bút tên tuổi trong làng Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Là đứa con tinh thần của văn nghệ sĩ cả nước, Thời báo Văn học Nghệ thuật tình nguyện góp phần đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nuôi dưỡng phẩm chất, nhân cách, tâm hồn con người Việt Nam.

Giữa một rừng thông tin tiếp diễn hàng ngày, Thời báo Văn học Nghệ thuật tình nguyện là người đọc trước, xem trước giúp các bạn tiếp cận những tác phẩm văn học nghệ thuật có chọn lọc, vừa là người đầu bếp, vừa là người thẩm định giúp bạn đọc được tiếp xúc với các giá trị mới, có sức nuôi dưỡng và gợi mở hữu ích.

Ngoài phiên bản báo giấy, độc giả sẽ có trải nghiệm thú vị khi đọc các bài viết của Thời báo Văn học Nghệ thuật trên nền tảng đa phương tiện tại địa chỉ: http://www.thoibaovhnt.vn với giao diện thân thiện, dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi.

Ban Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật trân trọng và mong đợi đón nhận sự cộng tác và ủng hộ nhiệt thành của các nhà văn hóa, các bậc trí giả, các văn nghệ sĩ và bạn đọc cả nước, giúp cho Thời báo Văn học Nghệ thuật trở thành một người bạn thân thiết và tin cậy của độc giả.